Fáilte go suíomh gréasáin nua na Féinmheastóireachta Scoile

Is próiseas comhoibríoch, cuimsitheach agus  athmhachnamhach d’athbhreithniú inmheánach scoile é an fhéinmheastóireacht scoile. Cur chuige bunaithe ar fhianaise atá ann, ina mbailítear faisnéis ó fhoinsí éagsúla le breithiúnais a dhéanamh. Ar fheabhsúchán i bhfoghlaim na ndaltaí atá an próiseas uile dírithe.

Dearadh an suíomh gréasáin seo, atá faoi bhainistíocht Chigireacht na Roinne Oideachais, chun tacú le múinteoirí agus le ceannairí scoile araon agus iad i mbun féinmheastóireachta scoile.