Seicliosta Reachtúil agus Rialála

Tá seicliosta reachtúil agus rialála chun dáta foilsithe agus ar fáil anseo.

Ba chóir do bhordanna an seicliosta seo a chomhlánú mar aguisín dá tuairisc FMS. Tá sé i gceist go gcabhródh an seicliosta seo leis an mbord a freagreachtaí ceannaireachta agus bainistíochta a chur i gcríoch, faoi mar a leagtar amach san Acht Oideachais (1998) agus i gcomhthéásc a scoil féin