Nuashonrú FMS 15

Tá nuachtlitir FS 15, a foilsíodh i Mí na Nollag 2020 ar fáil anseo. Féachann an t-uasdatú seo ar conas ar féidir le FS tacú le scoileanna ag an am reatha in achair maraon le foláine scoláirí agus múinteoirí. Soiléiríonn sé chomh maith na nascanna idir FS agus DEIS.