Cad atá nua?

Socruithe maidir le Rannpháirtíocht na Cigireachta le hIar-Bhunscoileanna agus le hIonaid Oideachais don Scoilbhliain 2021/2021

Tá Ciorclán 0033/2021: Socruithe maidir le Rannpháirtíocht na Cigireachta le hIar-Bhunscoileanna agus le hIonaid Oideachais don Scoilbhliain 2021/2021 foilsithe.  Tá sé mar aidhm ag an gciorclán seo na hathruithe atá déanta ar shocruithe don FMS a leagan amach agus eolas a thabhairt ar obair threorach, thaighde agus mheastóireacht na Cigireachta sna scoileanna sa scoilbhliain 2020/21. Tá sé le fáil anseo.

Nuashonrú FMS 15

Tá nuachtlitir FS 15, a foilsíodh i Mí na Nollag 2020 ar fáil anseo. Féachann an t-uasdatú seo ar conas ar féidir le FS tacú le scoileanna ag an am reatha in achair maraon le foláine scoláirí agus múinteoirí. Soiléiríonn sé chomh maith na nascanna idir FS agus DEIS.

Eacrú don Cigireacht Bunoideachais

An bhfuil suim agat a bheith i do chigire bunscoile leis An Roinn Oideachais? D’fhogair an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhísí Poiblí comortas earcaíochta do chigirí bunscoile ar an 10ú Bealtaine. Is é an 30ú Bealtaine ag 3.00 i.n. an data agus an t-am deireanach d’iarrataisí. Tuilleadh sonraí anseo.