Seimineáraí Gréasáin

Ag Breathnú ar an Scoil Againne – An Creat Cáilíochta

Tá seimineár greasáin nua ar fáil, d’árbh ainm, Ag Breathnú ar an Scoil Againne – An Creat Cáilíochta. Curieann sé an creat cáilíochta i láthair agus tugann sé smaointe faoina usáid chun cuidiú leis an bprociéis FMS.

Back to FMS 2016 – 2020