Turaiscí agus Pleananna

Foghlaimíonn scoileanna óna chéile. Bíonn tairbhe ag baint le dea-chleachtas a roghnú do scoileanna, d’oidi agus, go bunúsach, do dhaltaí. Sa roinn seo, aimseoidh tú samplaí de Thuairiscí Fhéinmheastóireachta Scoile (TFS) agus de Phleananna Feabhsúcháin Scoile (PFS) atá comhlánaithe ag scoileanna le linn na scoilbhliana seo. Táimid an-bhuíoch de na scoileanna a bhi sásta torthaí a gcuid oibre san FMS a roinnt. Más mian leat torthaí na hoibre FMS i do scoil a roinnt, seol r-phost tríd an achar ‘teagmháil’ don suíomh gréasáin seo.

Appendices – Loreto College, Mullingar

Back to Scéaltaí ó Scoileanna