Grúpa Comhairleach

Bhí cruinniú ag an nGrúpa Comhairleach FMS ar 21 Deireadh Fómhair sa Roinn Oideachais. Ionadaithe ó na comhpháirtithe oideachais atá sa Ghrúpa Comhairleach agus is é an príomh-ról atá aige faoi láthair ná tacú leis an ROS ullmhú don chéad chéim eile de FMS. Cliceáil na lipéid thíos chun féachaint ar chlár agus miontuairiscí an chruinnithe, cur i láthair a rinne ionadaithe ón ROS agus bileog aiseolais a iarradh ar bhaill den Ghrúpa Comhairleach a líonadh agus a chur isteach don ROS faoi 18 Mí na Nollag.

Back to Nuashonraí