SSE Seminars – Spring 2018

Tá an Chigireacht ag eagrú seimineáir do phríomhoidí bunscoile atá ag feidmiú mar cheannairí ar an bproiséas FMS ina scoileanna.  Tionólfar na seimineáir sna  hIonaid Oideachais seo a leanas: an Uaimh, An Charraig Dubh, Gaillimh, Port Láirge, Áth Luain, Corcaigh agus Tír Chonaill.  Tuilleadh eolais ar fáil anseo.