Seimineár Gréasáin Nua

Tá seimineár greasáin nua ar fáil, d’árbh ainm, Ag Breathnú ar an Scoil Againne – An Creat Cáilíochta. Curieann sé an creat cáilíochta i láthair agus tugann sé smaointe faoina usáid chun cuidiú leis an bprociéis FMS. Tá sé ar fail anseo.