Nuashonrú FMS 13

Foilsiódh leagan Gaeilge de Nuashonrú FMS 13 le déannaí. San eagrán seo, déantar scrúdú ar conas a bhreathnaítear ar FMS mar bhealach le feidhmiú agus déantar iniúchadh ar an gcaoi a bhfuil FMS mar bhealach do scoileanna le tosaíochtaí a bhainistiú agus baintear úsáid as an bpróiseas ar bhealach foirmiúil agus ar bhealach neamhfhoirmiúil chun dul chun cinn a dhéanamh ar na tosaíochtaí aitheanta sin. Sa dara halt breathnaítear go háirithe ar STEM. Tá spéis ag a lán scoileanna na cineálacha eispéireas foghlama a chur ar fáil do dhaltaí, agus san alt seo déantar roinnt moltaí maidir le conas is féidir próiseas an FMS a úsáid chun tacú leis an obair seo. San alt deiridh, breathnaítear go sciobtha ar an séú céim i bpróiseas an FMS – Monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhartha agus meastóireacht a dhéanamh ar an éifeacht. Tá sé ar fáil anseo.