Socruithe maidir le Cigireacht agus Féinmheastóireacht Scoile don Scoilbhliain 2020/2021

Tá Ciorclán 0032/2021: Socruithe maidir le Cigireacht agus Féinmheastóireacht Scoile don Scoilbhliain 2020/2021 foilsithe.  Tá sé mar aidhm ag an gciorclán seo na hathruithe atá déanta ar shocruithe don FMS a leagan amach agus eolas a thabhairt ar obair threorach, thaighde agus mheastóireacht na Cigireachta sna scoileanna sa scoilbhliain 2020/21. Tá sé le fáil anseo.