Teagmháil

Cuairteanna comhairleacha FMS

Leanfaidh an Chigireacht ag tabhairt cuairteanna comhairleacha FMS le linn na scoilbhliana 2021/22. Is féidir le scoileanna iarratas a dhéanamh ar sheisiún comhairleach trí ríomhphost a sheoladh chuig sse@education.gov.ie.