Curaclam Teanga

Cuireadh Curaclam Teanga nua ar fáil sna bunscoileanna le linn scoilbhliain 2016/17 do dhaltaí ó Rang na Naíonáin Sóisear go Rang a Dó. Curaclam Béarla agus Gaeilge atá i gceist. Gheofar an curaclam le híoslódáil anseo.

Dearadh an Fhéinmheastóireacht Scoile chun tacú le scoileanna agus i mbun athruithe a bhainistiú, athruithe curaclaim san áireamh. In Imlitir 0039/2016 moltar go láidir do scoileanna próiseas FMS a úsáid mar thaca le himscrúdú agus cur i ngníomh Churaclam Teanga na Bunscoile. In Nuashonrú FMS7 gheofar alt ar an tslí leis an FMS a úsáid chun tacú le hathrú curaclaim sna scoileanna. Chuir an Chigireacht na Ceisteanna agus Freagraí thuas ar fáil faoin úsáid is féidir a bhaint as an FMS chun tacú le cur i ngníomh Churaclam Teanga na Bunscoile.

Faoi láthair, táimid ag obair ar acmhainní, físeáin agus léirithe eile chun tacú le scoileanna sa ghné seo dá gcuid oibre le linn scoilbhliain 2016/17.

Seimineár gréasáin ar FMS agus Curaclam Teanga na Bunscoile

Eagraíodh an seimineár gréasáin seo chun cabhrú le scoileanna an FMS a úsáid mar shlí le machnamh a dhéanamh ar Churaclam Teanga na Bunscoile agus é a chur i ngníomh. Is féidir go mbeadh sé úsáideach do cheannairí scoile atá i mbun pleanála do chur i ngníomh Churaclam Teanga na Bunscoile nó d’fhoirne scoile uile atá ag ullmhú chun an FMS a úsáid mar shlí leis an gcuraclam athcheartaithe a thabhairt isteach.