Cad atá nua?

Nuashonrú FMS 13

Foilsiódh leagan Gaeilge de Nuashonrú FMS 13 le déannaí. San eagrán seo, déantar scrúdú ar conas a bhreathnaítear ar FMS mar bhealach le feidhmiú agus déantar iniúchadh ar an gcaoi a bhfuil FMS mar bhealach do scoileanna le tosaíochtaí a bhainistiú agus baintear úsáid as an bpróiseas ar bhealach foirmiúil agus ar bhealach neamhfhoirmiúil chun dul chun cinn a dhéanamh ar na tosaíochtaí aitheanta sin. Sa dara halt breathnaítear go háirithe ar STEM. Tá spéis ag a lán scoileanna na cineálacha eispéireas foghlama a chur ar fáil do dhaltaí, agus san alt seo déantar roinnt moltaí maidir le conas is féidir próiseas an FMS a úsáid chun tacú leis an obair seo. San alt deiridh, breathnaítear go sciobtha ar an séú céim i bpróiseas an FMS – Monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhartha agus meastóireacht a dhéanamh ar an éifeacht. Tá sé ar fáil anseo.

Eacrú don Cigireacht Bunoideachais

An bhfuil suim agat a bheith i do chigire bunscoile leis an Roinn Oideachais agus Scileanna? D’fhogair an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhísí Poiblí comortas earcaíochta do chigirí bunscoile ar an 10ú Bealtaine. Is é an 30ú Bealtaine ag 3.00 i.n. an data agus an t-am deireanach d’iarrataisí. Tuilleadh sonraí anseo.

Suirbhé faoin FMS

Tá suirbhé ar líne á dhéanamh ag an Roinn Oideachais agus Scileanna chun tuilleadh a fhoghlaim faoin dul chun cinn atá á dhéanamh i scoileanna leis an bhféinmheastóireacht scoile. Táthar buíoch as do chomhoibriú maidir leis an suirbhé seo a chomhlánú. Cuideoidh do fhreagairt lena dheimhniú go mbíonn na tacaíochtaí breise a chuirfear ar fáil don FMS ábharthach agus úsáideach. Tá sé ar fáil anseo.