Cad atá nua?

Eacrú don Cigireacht Bunoideachais

An bhfuil suim agat a bheith i do chigire bunscoile leis an Roinn Oideachais agus Scileanna? D’fhogair an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhísí Poiblí comortas earcaíochta do chigirí bunscoile ar an 10ú Bealtaine. Is é an 30ú Bealtaine ag 3.00 i.n. an data agus an t-am deireanach d’iarrataisí. Tuilleadh sonraí anseo.

Suirbhé faoin FMS

Tá suirbhé ar líne á dhéanamh ag an Roinn Oideachais agus Scileanna chun tuilleadh a fhoghlaim faoin dul chun cinn atá á dhéanamh i scoileanna leis an bhféinmheastóireacht scoile. Táthar buíoch as do chomhoibriú maidir leis an suirbhé seo a chomhlánú. Cuideoidh do fhreagairt lena dheimhniú go mbíonn na tacaíochtaí breise a chuirfear ar fáil don FMS ábharthach agus úsáideach. Tá sé ar fáil anseo.