Cad atá nua?

Nuashonrú FMS 15

Tá nuachtlitir FMS 15, a foilsíodh i Mí na Nollag 2020 ar fáil anseo. Féachann an t-uasdátú seo ar conas is féidir le FMS tacú le scoileanna faoi láthair i réimsí ar nós folláine na ndaltaí agus na múinteoirí. Soiléiríonn sé chomh maith na naisc idir FMS agus DEIS.

Nuashonrú FMS 13

Foilsiódh leagan Gaeilge de Nuashonrú FMS 13 le déannaí. San eagrán seo, déantar scrúdú ar conas a bhreathnaítear ar FMS mar bhealach le feidhmiú agus déantar iniúchadh ar an gcaoi a bhfuil FMS mar bhealach do scoileanna le tosaíochtaí a bhainistiú agus baintear úsáid as an bpróiseas ar bhealach foirmiúil agus ar bhealach neamhfhoirmiúil chun dul chun cinn a dhéanamh ar na tosaíochtaí aitheanta sin. Sa dara halt breathnaítear go háirithe ar STEM. Tá spéis ag a lán scoileanna na cineálacha eispéireas foghlama a chur ar fáil do dhaltaí, agus san alt seo déantar roinnt moltaí maidir le conas is féidir próiseas an FMS a úsáid chun tacú leis an obair seo. San alt deiridh, breathnaítear go sciobtha ar an séú céim i bpróiseas an FMS – Monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhartha agus meastóireacht a dhéanamh ar an éifeacht. Tá sé ar fáil anseo.

Eacrú don Cigireacht Bunoideachais

An bhfuil suim agat a bheith i do chigire bunscoile leis An Roinn Oideachais? D’fhogair an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhísí Poiblí comortas earcaíochta do chigirí bunscoile ar an 10ú Bealtaine. Is é an 30ú Bealtaine ag 3.00 i.n. an data agus an t-am deireanach d’iarrataisí. Tuilleadh sonraí anseo.