Comhdhálacha agus Seimineirí

Seimineár Réigiúnacha FMS

D’óstáil an Chigireacht ceithre sheimineár réigiúnach ar FMS ar 15 agus 16 Aibreán san Uaimh, Gaillimh, Dún na nGall agus Corcaigh. Bhí go leor daoine ann agus tugadh deis do na rannpháirtithe a gcuid taithí san FMS a roinnt. Ag gach ionad, tugadh cuireadh do phríomhoide labhairt faoi ghnéithe FMS ina gcuid scoileanna. Táimid fíor-bhuíoch do phríomhoidí na gceithre scoil i gceist as a rannpháirtíocht sa seimineár:

 1. John Farrell, Galway Educate Together NS
 2. Orla Barry, Scoil na Croise Naofa, Mahon, Cork
 3. Irene Simmons, Scoil Mhuire Gan Smál, Letterkenny
 4. Anne Fitzpatrick, St. Anne’s Loreto PS, Navan

Seimineár FMS Mullach Íde

Reachtáil Cigireacht na Roinne seimineár FMS ar 14 Deireadh Fómhair sa Grand Hotel i Mullach Íde.vBhí breis is 250 príomhoidí agus oidí i láthair. Thug John MacBeath Iarollamh Ollscoil Cambridge an príomhléiriú. Thug sé peirspictíocht idirnáisiúnta ar FMS. Thug priomhoidí, idir bhunscoil agus iarbhunscoil, na cuir i láthair eile. Dhírigh siad isteach ar ghnéithe éagsúla den FMS, aithbhreithniú gairmiúil comhoibríoch agus monatóireacht ar chur i bhfeidhm gníomhaíochtaí comhaontaithe:

 1. Community National School
 2. Sacred Heart Secondary School Clonakilty
 3. Ratoath College
 4. St. Brigid’s Primary School

Principals talking about SSE in their schools

Keynote speakersPanel discussion

The SSE seminar concluded with a question and answer session. The following comprised the panel:

 • Harold Hislop, Chief Inspector, Department of Education
 • Máire Ní Bhróithe, Principal, Ratoath College, Meath
 • Treasa Lowe, Principal, Scoil Choilm, Dublin
 • Gerry MacRuairc, Senior Lecturer, UCD
 • Anne Marie Brosnan, Principal, Sacred Heart Secondary School, Cork
 • Deirdre Mathews, Assistant Chief Inspector, Department of Education
 • Annemarie Hogan, Principal, St. Brigid’s Primary School, Dublin

The questions were posed by Emer Egan, Assistant Chief Inspector, Department of Education.

Back to Áiseanna