Agallaimh

Bealach praiticiúil eile is ea agallaimh chun eolas a bhailiú faoi obair na scoile ó bhaill de phobal na scoile. Is féidir leo cuidiú le comhráite gairmiúla maidir le teagasc agus foghlaim. Ó tharla gur nós le hagallaimh a bheith réasúnta oscailte ó thaobh na formáide de, is féidir leo eolas saibhir, leathan a thabhairt.

Back to Bailiú Fianaise