Athbhreithniú Gairmiúil Comhoibríoch

I gcomhthéacs na féinmheastóireachta scoile, is féidir athbhreithniú gairmiúil comhoibríoch a dhéanamh ar theagasc agus ar fhoghlaim i bhfoirmeacha éagsúla. Mar shampla, is féidir leis tarlú i gcomhthéacs teagasc foirne, áit a ngabhannn beirt mhúinteoirí do phleanáil agus teagasc comhoibríoch do roinnt ceachtanna. Ina dhiaidh sin, déanann siad athmhachnamh go coimhoibríoch ar na ceachtanna sin, go háirithe ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim a tharla. De rogha air sin, d’fhéadfadh múinteoir cuireadh a thabhairt do chomhghleacaí gabháil d’athbhreithniú gairmiúil ar cheacht nó ar cheachtanna. Is éard a bheadh i gceist, b’fhéidir, breathnú ar cheacht agus é a phlé ar bhealach athmhachnamhach ina dhiaidh sin. Rogha eile a d’fhéadfadh a bheith ann ná grúpa comhghleacaithe ag teacht le chéile chun plé a dhéanamh faoi shamplaí d’obair an scoláirí agus faoin gcaoi ina bhféadfaí na chéad chéimeanna eile san fhoghlaim a dhéanamh do na scoláirí lena mbaineann.

Féach leathanach 37 de na le haghaidh tuilleadh eolais faoin uirlis seo.

Anseo thíos tá roinnt acmhainní samplacha chun tacú le hathbhreithniú gairmiúil comhoibríoch mar chuid de do phróiseas FMS.

Back to Bailiú Fianaise