Ceistneoirí

Uirlis ilúsáideach don fhéinmheastóireacht scoile is ea ceistneoirí. Cuidíonn siad le heolas faoi obair na scoile a bhailiú ó raon de dhaoine, lena n-áirítear múinteoirí, daltaí, tuismitheoirí agus an bord bainistíochta. Is féidir iad a úsáid chun na nithe seo a leanas a fháil:

  • Eolas fíorasach (mar shampla, minicíocht úsáid TFC i gceachtanna, cineál an eolais mheastóireachta a chuirtear in iúl do thuismitheoirí)
  • Eolas ar eispéiris agus ar pheirspictíochtaí páirtithe faoi obair na scoile
  • Eolas maidir le leibhéil sástachta na bpáirtithe le hobair na scoile

Anseo thíos tá roinnt acmhainní samplacha chun cuidiú le húsáid na gceistneoirí mar chuid de do phróiseas FMS.

Back to Bailiú Fianaise