Bileoga Athmhachnaimh

Bealach úsáideach is ea bileoga athmhachnaimh chun na peirspictíochtaí atá ag roinnt páirtithe éagsúla r thorthaí, eispéiris nó cleachtas teagaisc agus foghlama a ghabháil. D’fhéadfadh an príomhoide, an príomhoide tánaisteach, na múinteoirí, na daltaí, baill an bhoird nó baill de chumann na dtuismitheoirí bileoga athmhachnaimh a líonadh chun raon de pheirspictíochtaí ar obair an scoile a ghabháil.

Anseo thíos tá roinnt samplaí de bhileoga athmhachnaimh.

Back to Bailiú Fianaise