Imlitreacha

Imlitreacha

Foilsíodh imlitir 0016/2018 i mí Márta 2018. Tugtar soiléiriú ar an gcaoi inar chóir do bhunscoileanna athghabháil don phróiseas FMS idir seo agus 2020. Leasaíonn sé an méíd focús atá ag teastail i mbunscoileanna, afách, fanann an treoir agus an chomhairle a tugadh in Imlitir 0039/2016 i bhfeidhm. Tá sé ar fail le haghaidh íoslódáil here.

Back to FMS 2016 – 2020