Próiseas Sé-Chéim

Ainmnigh an Fócas

Sa chéim seo, socróidh an scoil fócas na meastóireachta.

Ba chóir don scoil na Treoirlínte FMS (2016) a cheadú agus úsáid a bhaint as na fearainn agus caighdeáin sa Chreat Cáilíochta mar chabhair chun spriocanna a cheapadh don mheastóireacht.

I measc na n-acmhainní úsáideacha a gheofar ar an suíomh gréasáin seo don chéim seo tá:

Fianaise a Bhailiú

Ba chóir don scoil Caibidil 5 de na treoirlínte a úsáid chun smaoineamh ar cad iad na cineálacha cur chuige meastóireachta a bheidh acu. Braithfidh na cineálacha fianaise a bheidh de dhíth ar fhócas na meastóireachta agus ar na fearainn agus na caighdeáin a d’úsáid an scoil chun cuspóir na meastóireachta a shocrú.

De ghnáth baileofar an fhianaise ó fhoinsí éagsúla, lena n-áirítear múinteoirí, foghlaimeoirí, tuismitheoirí agus bainistíocht na scoile.

I measc na n-acmhainní úsáideacha a gheofar ar an suíomh gréasáin seo don chéim seo tá:

Deán Anailís agus Deán Breithiúnais

Ba chóir anailís a dhéanamh ar an bhfianaise a bailíodh i gcéim 2. Ba chóir don scoil na ráitis ar chleachtais i gCaibidil 4 de na Treoirlínte FMS (2016) a úsáid chun breithiúnas a dhéanamh ar na gnéithe den soláthar atá ag obair go maith cheana féin agus ar na gnéithe is gá a fheabhsú.

I measc na n-acmhainní úsáideacha a gheofar ar an suíomh gréasáin seo don chéim seo tá:

Scríobh agus Roinn Tuaraisc agus Plean Feabhsúcháin

Ba chóir don scoil Tuarascáil agus Plean Feabhsúcháin gearr a scríobh, bunaithe ar láidreachtaí na scoile agus ar na réimsí le haghaidh feabhsú a aithníodh i gcéim 3. Ba chóir spriocanna feabhsúcháin agus na gníomhaíochtaí trína ndéanfaidh na scoileanna na feabhsúcháin a bheidh leagtha amach sa phlean. Ba chóir tuarascáil agus plean achomair a scaipeadh ar an bpobal scoile.

Is áis tagartha úsáideach é Céim 6 de FMS: Treoirlínte (2016) don chéim seo.

I measc na n-acmhainní úsáideacha a gheofar ar an suíomh gréasáin seo don chéim seo tá:

Cuir Plean Feabhsúcháin i bhFeidhim

Seo an chéim is tábhachtaí den phróiseas sé chéim. Seo an chéim inar féidir le múinteoirí aonair, ranna ábhair agus ceannairí scoile na gníomhartha aontaithe a chur i ngníomh chun an feabhsúchán inmhianaithe a bhaint amach. Braithfidh an chéim seo ar chás na scoile agus ar spriocanna na féinmheastóireachta.

Deán Monatóireacht Ghníomhartha Deán Meastóireacht ar Thionchar

Tá dlúthbhaint ag an gcéim seo le céim 5. Déanann an scoil monatóireacht ar na gníomhartha de réir mar a chuirtear i ngníomh iad mar chuid den phlean feabhsúcháin. Tá sé tábhachtach taithí múinteoirí agus foghlaimeoirí a chur san áireamh chomh maith le tionchar na n-athruithe ar an bhfoghlaim.

Uaireanta tagann fianaise chun cinn a thugann le fios gur gá spriocanna agus gníomhartha áirithe a mhionathrú, a athcheapadh nó a leasú. Is cuid den phróiseas feabhsúcháin é seo.

Back to FMS 2016 – 2020